PC Engineering Producten & diensten Contact
John Atol
 

Kwaliteit en service Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. PC Engineering aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. PC Engineering behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PC Engineering.

© 2023 PC Engineering
Typefouten voorbehouden

 

 


 

Antec Apple Brother D-Link Devolo
Eaton Intel Kaspersky Kingston Lenovo
Microsoft QNAP Synology Western Digital XS4All